Manteniment integral de Pàrquings

Seguretat davant de tot

Aquest paquet de serveis està pensat especialment per oferir-li la màxima comoditat i eficiència en la gestió dels manteniments de pàrquings, periodificant tots els serveis relacionats en una factura mensual.

Serveis que oferim:

  • Neteja amb màquina (fregadora o escombradora).
  • Manteniment elèctric (inclòs canvi de bombetes i fluorescents).
  • Manteniment de portes (basculants, corredisses, enrotllables, etc.).
  • Manteniments d'extintors i mànegues.
  • Manteniment de sistemes de detecció de fum, foc, etc.
  • Manteniments de sistemes de ventilació.
  • Manteniment de pintura.
  • Reparacions de feines de paleta.

Tots els serveis que li oferim estan avalats per l'experiència dels nostres professionals i adaptats a les normatives vigents a cada sector.

Mantenimiento jardín