Manteniment integral de parkings

Seguretat devant de tot

Aquest paquet de serveis està pensat especialment per oferir-li la màxima comoditat i eficiència en la gestió del manteniments de parkings, periodicictant tots els serveis relacionats en una factura mensual.

Serveis que oferim:

  • Netja amb màquina (fregadora o escombradora)
  • Manteniment elèctric (inclós cambi de bombetes i fluorescents).
  • Manteniment de portes (basculants, correderes, enrollables, etc.).
  • Manteniments d'extintors i mangueres
  • Manteniment de sistemes de detecció de fum, foc, etc.
  • Manteniments de sistemes de ventilació.
  • Manteniment de pintura.
  • Reparacions d'albanyileria.

Tots els serveis que li oferim estàn avalats per l'experiència dels nostres professionals i adaptats a les normatives vigents a cada sector.

Mantenimiento jardín